Další služby

  • advokátní úschova listin i finančních prostředků 
  • úřední ověření podpisů do ověřovací knihy České advokátní komory
  • výkon funkce opatrovníka fyzickým i právnickým osobám