Právo nemovitostí

  • problematika vlastnictví nemovitostí
  • převody nemovitostí (kupní smlouva, darovací smlouva), zástavní právo
  • nájem
  • výstavba nemovitostí
  • vlastnictví bytů, společenství vlastníků
  • vkladové řízení u katastru nemovitostí
  • advokátní úschovy