Občanské právo

  • sepsání, revize a připomínkování smluv (kupní, darovací, nájemní, smlouvy o výpůjčce, o dílo a další)
  • zástavní právo
  • věcná břemena, služebnosti
  • odstoupení od smlouvy
  • občanskoprávní spory - zastupování klientů v soudním, rozhodčím i exekučním řízení

Hledáte služby v oblasti občanského práva?