Trestní právo

  • obhajoba v trestním řízení
  • zastupování poškozených v trestním řízení
  • konzultace v oblasti trestního práva
  • sepsání a podání trestního oznámení