Trestní právo

  • obhajoba v trestním řízení (přípravné řízení včetně účasti na vyšetřovacích úkonech, hlavní líčení, sepsání odvolání a zastupování v odvolacím řízení)
  • zastupování poškozených v trestním řízení
  • konzultace v oblasti trestního práva
  • sepsání a podání trestního oznámení