Dědické právo

  • zastupování v dědickém řízení, při jednání s notářem i soudy
  • konzultace v oblasti dědického práva
  • poradenství ohledně způsobu dědění, vytvoření závěti či sepsání dědické dohody