Pracovní právo

  • komplexní právní servis pro zaměstnavatele i zaměstnance
  • pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti
  • dohoda o hmotné odpovědnosti
  • vyhotovení interních směrnic (pracovní řád)
  • výpověď z pracovního poměru, otázka její platnosti a přípustnosti, výše odstupného
  • pracovní úrazy, nemoci z povolání a z toho plynoucí nároky 
  • zastupování před soudem a jinými orgány
  • konkurenční doložka
  • odpovědnost za škodu v rámci pracovněprávních vztahů