Vymáhání pohledávek

  • komunikace s dlužníkem zahrnující výzvu ke splnění pohledávky
  • podání návrhu na vymáhání pohledávky soudní cestou či v rozhodčím řízení, zastupování klienta
  • zastupování v exekučním řízení