Rodinné právo

  • rozvod manželství - konzultace a příprava podkladů k postupu jak v případě rozvodu manželství bez zjišťování příčiny jeho rozvratu (tzv. nesporný rozvod), tak v případě klasického postupu, tzv. rozvodu sporného
  • úprava poměrů dětí pro dobu po rozvodu manželství (výchova a výživa dětí)
  • majetkové vypořádání - úprava majetkových poměrů manželů po rozvodu
  • určení otcovství, popření otcovství, osvojení
  • uspořádání poměrů dětí nesezdaných rodičů - soudní i mimosoudní dohody